Doelstelling en beleidsplan

Le Palay, 30580 Seynes, Frankrijk

Doelstelling

De stichting Raviv heeft tot doel:

 - het levend houden van de nagedachtenis van VN-vredessoldaat Raviv van Renssen,  die op 8 juli 1995 is omgekomen in Srebrenica alsmede het breed uitdragen van zijn vredesidealen;

- het overbrengen van de idealen en het optimisme van Raviv van Renssen aan anderen en daarop aan te sluiten en te verspreiden;

 - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Activiteiten

De stichting Raviv organiseert:

- keramiekeducatie in Seynes

- de mogelijkheid tot (actief) verblijf voor bezoekers en deelnemers.

De educatieve en recreatieve mogelijkheden sluiten aan bij het doel van de stichting Raviv om de vredesidealen van Raviv over te brengen aan ieder die zich hiermee verwant voelt en het ideaal om mensen te helpen. 

 

Bestuur

De stichting Raviv heeft een bestuur, dat verantwoordelijk is voor het beheer van de financiën en de organisatie van activiteiten van de stichting Raviv.

 

Het bestuur bestaat uit 3 personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester

– Voorzitter is Ben van Renssen, Seynes, Frankrijk

– Secretaris is Paula Meier, Seynes, Frankrijk

– Penningmeester is Rob Cohen, Almere

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Het bestuur komt eenmaal per jaar bij elkaar voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen gemaakt.

Contactgegevens

Administratieve gegevens van de Stichting Raviv:

– RSIN nummer (fiscaal nummer) 822609964

– Kamer van Koophandel 50207784

 

Contactadres:

– Nederland: Koetsierbaan 163, 1315 SL Almere

– Frankrijk: Le Palay, 30580 Seynes, Frankrijk, tel.: 00 33 466 837 691

U kunt ook via het contactformulier op deze site een bericht te sturen.

Financiën

De stichting Raviv verwerft haar inkomsten door middel van giften van particulieren en voor concrete projecten ook door middel van subsidies.

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. 

De inkomsten worden besteed conform de doelstelling van de stichting Raviv, om de uitgaven voor activiteiten te compenseren en nieuwe activiteiten op te zetten.

De stichting Raviv werkt indien mogelijk samen met andere organisaties die een vergelijkbare doelstelling hebben en niet op winst gericht zijn.

 

Bankrekening van de stichting Raviv:

– Triodos bank : IBAN NL 77 TRIO 0198316801

 

Verantwoording activiteiten

De stichting Raviv heeft van maart 2016 tot mei 2018 intensief gewerkt aan de opzet van een project in Srebrenica, waarvoor een samenwerkingspartner gezocht is en een dekking voor compensatie van de kosten van de deelnemers.